BOX PHIM/CLIP

yumi kynu

  1. Reporter

    Admin RP Report Yumi 0125 500k PXL Phú nhuận : em hàng cum in alo (CIA)

    Cũng là 1 em tao đã check được 1 thời gian (nên k có ảnh {mad}) Em này có tiếng từ cái hồi bên vnanchoi còn nổi, làm chung với yến lavie, sau bên đó bát nháo quá nên tao out luôn Có lẽ cũng nhiều thằng biết về em này rồi, về cách phục vụ và thái độ thì tao k có gì đê chê cả, nhẹ nhàng và tình...