BOX PHIM/CLIP

trang midu

  1. kvt

    RP 400k RP em Trang Anh của tml HeoMoi

    chiều cuối tuần uể oải ngừoi, tao quyết định đi giải toả cơ thể xíu để tối xem Vn đá. Tiến hành set kèo em vanky, xui thay em ấy báo nghỉ đến t2. thôi thì trước giờ hay đi hàng của heomoi, nên tao quyết đinh setup với em my thiên thần. xui tiếp tập 2 khi em báo hnay e hơi mệt nên nghỉ sớm...
  2. Reporter

    Admin Cảnh Báo Những con hàng có thái độ lồi lõm, bố láo, công nghiệp

    Đã có topic tổng hợp hàng ngon thì ắt phải có topic tổng hợp hàng lởm, cần phải lập topic cảnh báo cho ae biết mà tránh, để đúng với tiêu chí web Những hàng ngon thì chúng mình gọi là em, còn hàng mà bố láo, công nghiệp thì t gọi là con (bitch) {shoot1} Đừng quên những thằng bánh lởm chuyên gia...