BOX PHIM/CLIP

report thanh van kynu

  1. Reporter

    Admin RP Rp chi tiết Thanh Vân 1397 400k Q2 **** của chịch là chính

    Lúc t check em nó còn ở bên thuận an bình dương, bây giờ em nó chuyển về Q2 Em này hàng nam tiến, khi vào phòng thì yêu cầu đưa tiền trước khi hành sự, có thể vài ae sẽ k thích điều này. Lúc nhận tiền cũng k có tiếng cảm ơn. Face cũng có nét 1 chút, nhưng t nhìn cổ tay của em nó thì lại có cảm...