BOX PHIM/CLIP

phuong quynh kynu

  1. Reporter

    Admin RP Report Phương Quỳnh 3717 400k **** tân bình : tạm được -_-

    zú lép, face trung bình, mặt có hơi rỗ, kỹ năng bj ở mức ổn, thái độ thì t cảm giác e nó còn hơi lạnh nhạt (hoặc do gương mặt hoặc tính e nó vậy), t đi check vì có dịch vụ cia, e nó cũng chịu thương chịu khó bj, nói chung về khoản bj thì ổn, nhưng t đi 1 lần cho biết thoi chứ k quay lại vì cũng...