BOX PHIM/CLIP

hang bo lao

  1. An Lạc Hầu

    Cafe/BJ/HJ Q8 200k Góc cần né " Bé Lùn" 624 Phạm Thế Hiển

    Bữa giờ tình cờ quét zalo thấy bé tên Di rủ cafe nói chiện là thấy bố láo rồi. Cũng ráng vác xe trưa nắng cùng tml @Bàng Thái Sư đi qua đó xem sao , hôm đó cũng may là về nhắn tin hỏi dịch vụ mà em nó không báo và trả lời ngang. Thế là quyết không đi. Nhưng nay mình làm bài report này mong các...
  2. Reporter

    Admin Cảnh Báo Những con hàng có thái độ lồi lõm, bố láo, công nghiệp

    Đã có topic tổng hợp hàng ngon thì ắt phải có topic tổng hợp hàng lởm, cần phải lập topic cảnh báo cho ae biết mà tránh, để đúng với tiêu chí web Những hàng ngon thì chúng mình gọi là em, còn hàng mà bố láo, công nghiệp thì t gọi là con (bitch) {shoot1} Đừng quên những thằng bánh lởm chuyên gia...