BOX PHIM/CLIP

diec

  1. Reporter

    Miền Trung Admin RP Report thực tế Ly ruby (aiko) : em hàng câm điếc

    em này thì chắc cũng nhiều đứa biết, nhưng k phải ai cũng biết hết nên t nói sơ cho ai chưa biết em nó bị câm điếc bẩm sinh từ nhỏ, cho nên mọi giao tiếp đều phải qua tin nhắn, vào phòng cần nói gì thì cũng đều phải cầm dt lên gõ chữ roi đưa em nó đọc. Mà khả năng đọc hiểu và viết của em nó cũng...